Biskopsböle Gård tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Biskopsböle Gård Ky 2948993-8

Yhteystiedot:
 Porkkalantie 680
 02480 Kirkkonummi

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Biskopsböle Gård Ky / Mona-Lisa Ramsay
Porkkalantie 680
02480 Kirkkonummi
+358407057901
myynti@biskopsbolegard.fi

Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Biskopsböle Gård Ky / Mona-Lisa Ramsay
Porkkalantie 680
02480 Kirkkonummi
+358407057901
myynti@biskopsbolegard.fi

2. Rekisteröidyt

Asiakkaat, vierastilauksen tehneet, potentiaaliset asiakkaat

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella 
 • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: 

 • asiakassuhteen hoitaminen
 • tilauksen käsittely ja toimittaminen
 • tilastointi
 • palveluistamme kertominen

 

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 •  nimi
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero
 • asioidessa käytetty kieli ja valuutta
 • Yritysasiakkaalta tallennetaan lisäksi yrityksen nimi ja y-tunnus.


Asiakastiedot

 • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista , toimitustavoista ja maksutavoista

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen myynti@biskopsbolegard.fi  

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

·        asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä

·        asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Luovutamme henkilötietoja logistiikka- ja maksupalveluiden yhteistyökumppaneille verkkokauppamme toiminnan mahdollistamiseksi.

Luovutamme tietoja ATV-Bågen AB:lle AtvBow-tuotteiden toimitusta varten.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme lisäksi säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

 • Google
 • Webhotellin palveluntarjoaja

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kun asiakkuus on voimassa.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Asiakasrekisteriä käsittelevät Biskopsböle Gård Ky:n työntekijät ja lisäksi:

 • Verkkokauppatoimittajan työntekijät
 • Webhotelli- ja domain-tarjoajan työntekijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Voimme käyttää henkilötietojesi käsittelyssä palveluntarjoajia (esim. Google, Facebook, Microsoft), joilla voi olla pääsy henkilötietoihisi EU-/ETA-alueen ulkopuolelta, kuten Yhdysvalloista. Huolehdimme siirtojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

11. Evästeet ja selailun seuranta

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ("cookies") ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan Suomen Yrittäjien ulkopuolisia tahoja, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.